Кыргыз тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Математика
 • Автор Бекбоев И.Б., Ибраева Н.И
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 94
 • Басмакана Aditi 2009
Англис тили
 • Автор Абдышева Ч.А., Балута О.Р., Фатнева А.Г., Цуканова Н.Э
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 360
 • Басмакана Аркус 2017
Математика 6 класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 280
 • Басмакана 0
Биология. 6-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 200
 • Басмакана 0
Физика
 • Автор Карашев Т., Мамбетакунов Э., Мамбетакунов У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 163
 • Басмакана Билим компьютер 2008
Кыргыз тили 8 класс
 • Автор А.Иманов
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 139
 • Басмакана 0
Химия 9 класс
 • Автор Кудайбергенов Т.Т., Молдогазиева С.М., Иманкулова Г.И
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана Инсанат 2014
Англис тили
 • Автор О. Р. Балута, Ч. А. Абдышева, Г. Д. Назарбекова, А. А. Жолчиева
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 360
 • Басмакана Аркус 2018
Алгебра
 • Автор Макарычев Ю.Н, Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 306
 • Басмакана Просвещение 2003
Жалпы биология. 10-11-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 164
 • Басмакана 0
Алгебра
 • Автор Байзаков А., Саадабаев А., Ыбыкеева Ж
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 106
 • Басмакана Aditi 2009
Русский язык
 • Автор А.Е.Супрун, В.Д. Скирдов, Т.К. Акматов
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 288
 • Басмакана Инсанат 2012
Физика
 • Автор Карашев Т., Мамбетакунов Э., Токтогулов М
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 122
 • Басмакана Инсанат 2010
Кыргыз адабияты. 5-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 244
 • Басмакана 0
Информатика. 7-9-класс
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 383
 • Басмакана 0